Aquest web s’està renovant donat l’augment d’informació i de municipis participants al sistema de recollida Porta a Porta. Properament ho podreu veure finalitzat. Per qualsevol dubte que tingueu, si us plau truqueu al 637 330 969, de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

En què consisteix la recollida de residus porta a porta?

Porta a porta vol dir dipositar els residus a la porta de casa correctament separats en les fraccions que ja coneixem: orgànica, rebuig, envasos, paper i vidre els dies establerts per a cada fracció i dins l’horari convingut.

Perquè s’instaura aquest sistema?

De reciclatge, ja fa temps que tots i totes en sentim parlar; sobretot ara, que hi estan posant més atenció els mitjans de comunicació i les xarxes socials i el reconeixen com una de les estratègies mundials per a la protecció del planeta. Els primers motius per optar per aquest sistema són els mediambientals. 

De forma paral·lela, els ajuntaments rebem cada any normatives catalanes, estatals i europees cada cop més exigents i penalitzadores dels mals resultats obtinguts, que ens obliguen a encarir les taxes municipals.

A més, l’incivisme als contenidors i els abocaments incontrolats ens costen molts diners, i només podrem erradicar-los amb el canvi de sistema. Això determina que el canvi de model ve avalat també per raons econòmiques.

T’expliquem el funcionament

Quins cubells ens proporcionen?

L’Ajuntament del municipi participant lliurarà a totes les llars amb servei porta a porta un cubell xipat per a la recollida de la fracció orgànica, i un cubell per al vidre (en els municipis que també recullen porta a porta aquesta fracció), un contenidor gros amb rodes per a les restes vegetals a les llars amb hort o jardí que el necessitin i també compostadors individuals. Les altres fraccions es recullen directament amb bossa o, en el cas del paper, amb bossa de paper o caixa de cartró.

Què més necessito per fer el porta a porta?

Junt amb els cubells, l’Ajuntament entregarà tota la informació necessària per separar a casa i complir els horaris.
Junt amb l’equip de reciclatge també s’entrega un dispositiu electrònic per poder obrir l’àrea d’emergència amb contenidors i per identificar-se a la deixalleria (que generalment és el mateix).
A més a més, durant la campanya d’implantació també es regalarà un paquet de bosses compostables, ja que, en el porta a porta, la bossa compostable per a la recollida de la fracció orgànica és obligatòria. En el moment oportú s’informarà dels establiments del municipi que venguin aquestes bosses.

I els veïnats residencials?

En funció del municipi d’on viviu, el servei porta a porta pot variar. Consulteu les característiques específiques del vostre municipi clicant aquí.

Les cases de pagès també?

Els disseminats tenen a la seva disposició diferents recintes de contenidors tancats on estan igualment obligats a separar els residus i a utilizar la bossa compostable, com la resta del poble.

I els blocs de pisos?

L’Ajuntament i l’empresa de serveis treballa amb els presidents d’escala dels blocs més grans per trobar la millor solució. Si alguna comunitat no ha estat convocada, es pot posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon de la campanya, 637 330 969, de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Municipis adherits al Porta a Porta

Les darreres novetats del Porta a Porta