Porta a Porta

Dipositar els residus a la porta de casa correctament separats en les fraccions que ja coneixem.

PROPERAMENT

Taxa justa

Som els primers a Catalunya a implementar el sistema, qui més recicla més bonificació té.

PROPERAMENT

Vols ser compostaire?

T'agradaria fer el teu propi compost? Vols formar part de la xarxa de compostaires de la Selva?

PROPERAMENT

m

Porta a porta, més beneficis

Els municipis que tenen implementat el sistema de Porta a Porta com a recollida de residus, obtenen millors resultats de reciclatge.
Mitjana del Porta a Porta0%
Mitjana sense Porta a Porta0%

Les fraccions

És molt important conèixer bé les fraccions de residus.

A la Selva, cada cosa al seu lloc

m

Xarxa Comarcal de Deixalleries

El Consell Comarca de la Selva gestiona 17 municipis adherits, 12 instal·lacions municipals i una deixalleria mòbil que visita dos municipis de la comarca.

m

Planta de compostatge 

Es va inaugurar l’any 1998 i va ser una de les primeres instal·lacions construïdes a Catalunya per al tractament dels residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal. 

m

Parc mediambiental de la Selva

El formen la planta de compostatge, la deixalleria comarcal, l’antic abocador comarcal clausurat i una de les bases de l’empresa NORA SA que dóna servei a l’interior de la comarca.

m

It’s easy being green- Reduce, Reuse, Recycle.

Modern technology owes ecology an apology. Recycle takes little effort on your part, for a big difference to our world.
m

It’s easy being green- Reduce, Reuse, Recycle.

Modern technology owes ecology an apology. Recycle takes little effort on your part, for a big difference to our world.