XARXA COMARCAL DE DEIXALLERIES

Les deixalleries als municipis

Deixalleria mancomunada Ter Brugent

La Cellera de Ter, Anglès, Amer, Osor i Suqueda. Polígon Industrial del Ter. La Cellera de Ter

ANAR-HI

Deixalleria comarcal de la Selva

Centre Comarcal de Gestió de Residus Municipals de la Selva (a 1 km de la cruilla)

ANAR-HI

Deixalleria de Blanes

Carretera de Malgrat, 14

ANAR-HI

Deixalleria de Breda

Carrer Sant Sebastià s/n. 

ANAR-HI

Deixalleria de Brunyola

Deixalleria mòbil

Deixalleria de Caldes de Malavella

Carrer Ponent s/n (antic escorxador municipal)

ANAR-HI

Deixalleria de Massanes 

Carrer Freixe s/n

ANAR-HI

Deixalleria d'Hostalric 

Polígon Ind. Les Pinedes, C/ Pompeu Fabra s/n (darrera supermercat) 

ANAR-HI

Deixalleria de Riudarenes

Deixalleria mòbil

Deixalleria de Riudellots de la Selva

Polígon Industrial Riudellots.

Carrer de la Ginesta, s/n

ANAR-HI

Deixalleria de Santa Coloma de Farners

Carretera Vella de Girona, 26

ANAR-HI

Deixalleria de Sant Julià del Llor i Bonmatí

Deixalleria mòbil

Deixalleria de Sils

Pol. Ind. Can Cuca.
Carrer Primer maig, 30

ANAR-HI

Deixalleria de Tossa de Mar

Carretera de Llagostera (parc De Sa Riera), Km. 1.

ANAR-HI

Deixalleria de Vidreres

Camí Vell de Caldes s/n

ANAR-HI

Deixalleria de Vilobí d'Onyar 

Carrer Empalme, 1

ANAR-HI

Xarxa Comarcal de Deixalleries

El Consell Comarca de la Selva gestiona 17 municipis adherits, 12 instal·lacions municipals i una deixalleria mòbil que visita dos municipis de la comarca.

Tots aquells que vulguin utilitzar el servei municipal s’hauran de donar d’alta en el servei de deixalleria abans a dipositar qualsevol tipus de residu.

En el formulari constarà la identificació de l’empresa, les matrícules dels seus vehicles, la llista de residus que genera que poden ser admesos pel servei comarcal i les quantitats màximes que podrà portar cadascú a la instal·lació municipal i a la instal·lació comarcal.

Per saber més sobre la Xarxa Comarcal de Deixalleries consulteu el reglament d’ús

Què podem portar a la deixalleria?
Residus especials admesos:
- Tubs i làmpades fluorescents i llums de vapor de mercuri
- Bateries
- Piles i acumuladors
- Olis vegetals
- Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses
- Tòners i cartutxos d’impressió.
- Residus fotogràfics
- Olis minerals
- Grup de residus classificats com REPQ (àcids, bases, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols i altres recipients a pressió, fitosanitaris, productes comburents, medicaments, cosmètics, radiografies, residus fotogràfics, termòmetres i altres
productes particulars admesos per l’Agència de Residus de Catalunya)
- Residus punxants (protegits i embolcallats dins una ampolla de plàstic)
 
Residus no especials i inerts admesos
- Vidre pla i miralls
- Plàstics (diferents dels envasos domèstics)
- Ferralla i metalls
- Fustes
- Roba i calçat
- Electrodomèstics i altres aparells elèctrics i electrònics que no contenen substàncies perilloses
- CD i DVD
- Pneumàtics
- Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària
- Andròmines
- Esporga d’arbres ornamentals
- Gespa i plantes d’horta i de jardí
 
Llista de residus no admesos a les instal·lacions del servei de deixalleria comarcal
- Residus radioactius
- Residus miners
- Residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que resultin de la pròpia explotació
- Explosius desclassificats,
- Els residus que es gestionin com a aigües residuals.
- Els efluents gasosos emesos a l’atmosfera
- Residus sanitaris contaminats biològicament
- Residus especials de laboratori
- Residus amb amiant (que, en aquest cas, comptaran amb el suport del servei per procedir a la seva correcta gestió)
- Residus explosius
- Fracció Resta
- Fracció orgànica
- Materials barrejats (runa amb restes d’altres materials...)
- Vehicles fora d’ús.
- Llots de depuradora
- Cadàvers d’animals domèstics
Qui pot utilitzar les deixalleries municipals?

La deixalleria municipal està destinada a l’ús de particulars i a l’ús de comerços i petits tallers del municipi. El servei que pot oferir als professionals es limitarà d’acord amb la capacitat de la instal·lació. Tothom qui vulgui podrà accedir a la deixalleria comarcal que està situada al Parc Mediambiental de la Selva.

Usuaris particulars:

Els usuaris particulars seran donats d’alta en la base de dades del servei en la seva primera visita a la deixalleria, on constarà el seu nom i la seva adreça. El seguiment de les visites permetrà conèixer el grau d’acceptació del servei i servirà de base per a l’establiment de sistemes de reconeixement del bon ús que en facin les famílies.

Comerços, tallers, oficines i serveis:

Els professionals han de saber que el servei de deixalleria és una opció més que tenen a l’abast per procedir a la correcta gestió dels seus residus, al costat del servei que ofereixen els gestors particulars autoritzats.

Deixalleria Comarcal de la Selva

Té una superfície total de 414,75 m2 de magatzem i oficines i 1.603 m2 de zona de vials i molls de càrrega. A més, disposa d’una aula mediambiental per a sessions i jornades de treball.
Actualment, la deixalleria comarcal no és una instal·lació oberta al públic, tret d’alguns municipis que no disposen de serveis alternatius i poden acudir a la deixalleria sota condicions específiques.
La principal funció d’aquesta instal·lació és centralitzar els materials recollits en poca quantitat a les deixalleries municipals més petites i, d’aquesta manera, abaratir el seu transport fins als gestors autoritzats que, sovint, es troben fora de la comarca.
Així doncs, la deixalleria comarcal és una peça clau en la Xarxa Comarcal de Deixalleries com a punt de transferència i desballestament de residus.

0
Metres quadrats de magatzem i oficines
0
Metres quadrats de vials i molls