Instruccions per recollir l’equip de reciclatge

la selva recicla

Instruccions per recollir l’equip de reciclatge

 1. Escollir una de les dates i franges horàries indicades a la circular, tant si l’ha rebut a casa com s’hi l’ha obtingut per altres vies
 • Portar el formulari amb les dades degudament emplenades, amb el número de referència cadastral de l’habitatge (anotat al formulari  i també un document o imatge al mòbil que permeti contrastar-lo)
 • primera part dels materials de reciclatge:
 • La clau electrònica enllaçada amb l’adreça de destinació, que té una doble finalitat: obertura de l’àrea d’emergència amb contenidors i identificació quan s’utilitzi la deixalleria.
 • El primer full d’etiquetes de residus sanitaris, per a aquelles llars que  necessitin aquest servei.
 • Indicacions per actualitzar el titular del rebut d’escombraries municipal, en el cas que s’hagin trobat dades errònies o desfasades
 • Dirigir-se a la següent taula d’entrega de cubells on rebrà la resta de l’equip de reciclatge:
 • Cubell xipat per a la fracció orgànica, enllaçat amb la mateixa adreça de destinació i d’ús obligat per lliurar la fracció orgànica.
 • Cubell reixat de 7 l obsequiat per separar la fracció orgànica a casa 
 • Contenidor per a la recollida de fracció vegetal, qui el necessiti i declari que en farà un ús, més o menys, continuat al llarg de l’any.
 • Cubell per a la recollida de vidre
 • Paquet de bosses compostables (un cop esgotat en podrà adquirir més als establiments o utilitzar les bosses compostables per a la fruita o de la compra que ja ofereixen força botigues locals) 
 • Fulletó informatiu “L’enciclopèdia del reciclatge” amb tota la informació necessària sobre la separació dels residus i utilització dels serveis.
 • Calendari anual 2022 i 2023 amb indicació de les fraccions a lliurar cada dia, acompanyat d’una pinça imantada per a qui vulgui tenir-lo penjat a la nevera.

Avancem el calendari de recollida de les primeres dues setmanes

La circular del porta a porta

Si algú no ha rebut la circular per correus abans del dilluns 17 d’octubre,  en pot recollir una còpia a l’OAC de l’Ajuntament, demanar-la al 621 192 864 (preferiblement per WhatsApp) o baixar-la directament del web mediambient.scf.cat

Cada circular convida a una sessió de xerrada informativa i ofereix 5 dies a triar (amb diferents franges horàries) per recollir els cubells. És imprescindible que cadascú s’adapti als horaris indicats a la seva circular (tant si l’ha rebut a casa com si l’ha obtingut per les altres vies anteriors). 

Què passa si m’he perdut la xerrada informativa que anuncia la meva circular?

Llavors us podeu emplaçar a qualsevol de les dues darreres xerrades programades: dimecres 19 d’octubre i dimarts 25 d’octubre a les 19 h, al Pavelló Els Saioners.

El formulari del porta a porta

Darrera la circular es troba un formulari que cal emplenar degudament, per facilitar la relació del material de reciclatge entregat amb l’adreça que li correspon. Ja que, com s’ha anat anunciant, la recollida porta a porta és individual i recau sobre cadascú la responsabilitat de la correcta participació.

Sol·licitud de serveis extres

Els apartats relacionats amb COMPOSTATGE, recollida de FRACCIÓ VEGETAL i recollida de RESIDUS SANITARIS DOMICILIARIS, es refereixen a serveis extres del porta a porta que només han de demanar les llars que els necessitin

El titular del material de reciclatge

El titular del material de reciclatge no té perquè ser la mateixa persona titular del rebut d’escombraries. Com que, el material de reciclatge entregat estarà relacionat amb l’habitatge, i no pas amb els seus residents actuals, com a dades de contacte es demanen, preferiblement, les d’un resident major d’edat que resideixi actualment en el domicili, encara que sigui un familiar diferent al titular del rebut o, també, un llogater.

Revisió de dades amb la base del rebut d’escombraries

Per assegurar la relació correcta del material de reciclatge amb el rebut  d’escombraries cal anotar en el formulari la referència cadastral de l’habitatge (codi RC que apareix al rebut de l’IBI o al contracte de compra o lloguer). Qui no disposi del rebut o no se’l pugui baixar a través de la seva banca a distància, en pot demanar còpia a la mateixa entitat bancària. Al punt de repartiment cal mostrar un document que permeti corroborar el codi RC escrit al formulari (n’hi ha prou amb una fotografia)

Alhora es comprovarà l’adreça i el nom del titular actual del rebut d’escombraries amb les dades informades per la persona que reculli els cubells.  En el cas de trobar dades errònies o desfasades se li entregarà igualment el material de reciclatge i se li indicaran els tràmits que pot seguir per rectificar-les.

No Comments

Post A Comment