SERVEIS AMB COMPETÈNCIES

Vidreres

MÉS INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A LA WEB DE NORA

Deixalleria mancomunada

Gestionem correctament els residus domiciliaris especials i voluminosos que no es poden recollir a través de la recollida porta a porta

UBICACIÓ