SERVEIS AMB COMPETÈNCIES

Osor

MÉS INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A LA WEB DE NORA

 

Autocompostatge domèstic

T'agradaria fer el teu propi compost? Vols formar part de la xarxa de compostaires de la Selva?

MÉS INFORMACIÓ

Deixalleria mancomunada

Gestionem correctament els residus domiciliaris especials i voluminosos que no es poden recollir a través de la recollida porta a porta

UBICACIÓ