Selecciona el teu municipi

Àrees d’emergència dels municipis

Cada municipi disposa de com a mínim una àrea d’emergència amb el recinte tancat.

Sils

Reciclatge abans del Porta a Porta

Abans del Porta a Porta, Sils estava per sota de la mitjana catalana de reciclatge de residus

Envasos0%
Paper i cartró0%
Vidre0%

Fraccions i freqüencia de recollida

Orgànica
Orgànica
Tres dies a la setmana
Rebuig
Rebuig
Un dia a la setmana
Envasos
Envasos
Dos dies a la setmana
Paper i cartró
Paper i cartró
Un dia a la setmana
Vidre
Vidre
Cada quinze dies

Saps que…

Pots aconseguir un compostador gratuït?

Es lliura un cop abonada la fiança retornable que requereix aquest element.

 

pots accedir a la deixalleria amb komtainer?

Sistema d’obertura electrònic del recinte de contenidors i d’identificació d’usuari de la deixalleria