Selecciona el teu municipi

Sils

Les fraccions

Fracció orgànica

QUÈ?

Tot allò compostable com:

• Restes de menjar.

• Altres residus compostables com el paper de cuina, vaixella compostable, taps de suro, sobres d’infusions i tovallons i tovalles de paper no pintats ni setinats. I també les noves càpsules de cafè compostables que van sortint en el mercat.

• Petites restes de plantes que càpiguen al cubell xipat.

 

No dipositeu

Menjar caducat dins l’envàs.

 

COM?

Dins el cubell marró identificat amb el vostre codi i la bossa compostable lligada.

Envasos

QUÈ?

Tot allò que serveix per envasar, tapar o embolicar que no sigui ni de cartró ni vidre (llaunes, brics i envasos de plàstic…). També vaixella d’un sol ús i film de plàstic i alumini.

 

No dipositeu

Envasos amb contingut. Les càpsules de café plenes poden anar a la deixalleria.

 

COM?

Amb bossa qualsevol lligada.

Paper

QUÈ?

Paper i cartró

 

No dipositeu 

Papers excessivament tractats com plastificats o adhesius, que van a rebuig.

Tampoc tetrabrics de llet o suc que són envasos.

 

COM?

Dins una caixa o bossa de paper, i els embalatges grans, plegats i col·locats de manera que no s’escampin.

Vidre

 

QUÈ?

Ampolles i pots de vidre.

No dipositeu 

Vidre pla, miralls i vaixelles, que van a la deixalleria.

 

COM?

Dins el cubell verd homologat i sense bossa 

Rebuig

QUÈ

Només restes no reciclables com: pols d’escombrar, mocadors de mocar, cigarretes i cendres apagades,  residus del bany (bolquers, compreses, tovalloletes i resta de tèxtil sanitari…) i excrements d’animals i sorres.

 

COM

Amb bossa lligada.

Tèxtil sanitari

QUÈ

Bolquers, compreses i resta de tèxtil sanitari i també excrements i sorres d’animals.

 

COM 

Amb bossa lligada al costat dels altres residus.

Restes de jardí

QUÈ

Restes herbàcies i llenyoses de l’hort, el jardí i les plantes de casa que no es puguin tractar en el compostador (qui en tingui) i que càpiguen en el contenidor lliurat. No es recolliran els residus vegetals que no es trobin dins el contenidor.

No dipositeu

Brancada gran que sobrepassi el contenidor, que s’ha de dur a la deixalleria.

 

COM?

Dins el contenidor marró homologat, identificat amb el vostre codi i sense bossa. En el cas de trencament o pèrdua cal contactar amb el servei d’atenció ciutadana de NORA SA.

 

PER A QUI?

Aquelles llars que generen restes vegetals de forma continuada. Complementa el compostatge casolà i la fracció orgànica.

Compostatge cassolà

QUÈ?

Restes de menjar i de l’hort i el jardí.

No dipositeu 

Restes de mal compostar, per a les quals es pot utilitzar el servei porta a porta: crustacis, ossos grans, paper de cuina, vaixella compostable…

 

COM?

Amb compostador, pila o femer (sols o compartits amb una altra llar). L’Ajuntament lliura compostadors gratuïtament, afectats només d’una fiança retornable.

Recollida de trastos

QUÈ?

Articles grans de mal transportar i que no suposin un perill a la via pública.

No dipositeu 

Runa, esporga, articles o residus perillosos ni articles reutilitzables, que s’han de portar directament a la deixalleria

 

COM

A la porta de casa, sense entorpir el pas dels vianants.

Àrees d’emergència

Àrees de reciclatge de residus per a les cases de pagès i diseminades

D’ús exclusiu per a les llars que tenen el R-fitxador lliurat per l’Ajuntament

El R-fitxador de Sils és el nou identificador del reciclatge de cada llar municipal i serveix tant per obrir les àrees d’aportació com per identificar-se a la deixalleria.

Documents per descarregar

Calendari

Nucli i Les Mallorquines

Calendari

Veïnats residencials

Fulletó informatiu

Nucli i Les Mallorquines

Fulletó informatiu

Veïnats residencials

Cartes

Vallcanera

Les Comes

King Park

Mallorquines

Caldes de Malavella

Àrees d’emergència

Àrees d’aportació residus

D’ús exclusiu per a les llars que tenen el R-fitxador lliurat per l’Ajuntament

El R-fitxador és el nou identificador del reciclatge de cada llar municipal i serveix tant per obrir les àrees d’aportació com per identificar-se a la deixalleria.

Documents per descarregar

Calendari

Nucli

Calendari

Veïnats residencials

Cartes

Nucli

Can Solà Gros

Tourist Club

Malavella Park

Els Tapiots

Llac del Cigne

Aigües Bones