Normativa del Porta a Porta

Lliurament de residus

Traieu els residus a la porta de casa a l’hora/interval i dies de la setmana indicats al calendari. Totes les fraccions es recolliran a partir de les 22 h. Retireu els cubells buits com més aviat millor.

Els dies festius també es poden treure els residus excepte les vigílies de Nadal i Cap d’Any. Consulteu en el calendari anual els dies de recollida d’aquestes setmanes.

 

La recollida porta a porta és obligatòria 

Amb la instauració del servei porta a porta el municipi dona compliment a la normativa catalana que obliga a la separació en origen dels residus i, per tant, és obligatòria la utilització correcta del servei.

 

No es permet:
  • El lliurament de bosses i cubells mal separats o amb la fracció no corresponent amb la recollida aquell dia.
  • La disposició de la fracció orgànica sense bossa compostable o sense el cubell xipat.
  • La utilització injustificadament baixa del servei porta a porta o l’ús reiterat de l’àrea d’emergència.
  • La disposició dels residus mal separats a l’àrea d’emergència.

 

Com a conseqüència:

Després de l’entrada en funcionament, els residus mal lliurats al servei porta a porta seran senyalitzats amb un adhesiu i no es retiraran.

 

Serveis municipals de recollida de residus

Reposició de materials

  • Reposició de cubells reglamentaris: NORA SA
  • Duplicats del R-fitxador: NORA SA amb cost de 2 € per duplicat
  • Còpies de fulletons o calendaris: NORA SA i també a l’Ajuntament i a la deixalleria.

 

Nouvinguts i canvis de domicili

  • Tant si es tracta de propietaris com de llogaters, cal comunicar a NORA SA les noves incorporacions al servei i els canvis de domicili.
  • Cal deixar els cubells i el R-fitxador al domicili d’origen i sol·licitar-lo de nou per a la llar de destinació (en cas que no en tingui). 

NORA SA: 872 012 018 (de 9 a 15 h)