Les fraccions

Fracció Orgànica

Què hi posem?

Tot allò compostable com:

• Restes de menjar.

• Altres residus compostables com el paper de cuina, vaixella compostable, taps de suro, sobres d’infusions i tovallons i tovalles de paper no pintats ni setinats. I també les noves càpsules de cafè compostables que van sortint en el mercat.

• Petites restes de plantes que càpiguen al cubell xipat.

No dipositem

Menjar caducat dins l’envàs.

Com l’hem de treure?

Dins el cubell marró identificat amb el vostre codi i la bossa compostable lligada.

Envasos

Què hi posem?

Tot allò que serveix per envasar, tapar o embolicar que no sigui ni de cartró ni vidre (llaunes, brics i envasos de plàstic…). També vaixella d’un sol ús i film de plàstic i alumini.

No dipositem

Envasos amb contingut. Les càpsules de café plenes poden anar a la deixalleria.

Com l’hem de treure?

Amb bossa qualsevol lligada.

Paper

Què hi posem?

Paper i cartró.

No dipositem

Papers excessivament tractats com plastificats o adhesius, que van a rebuig.

Tampoc tetrabrics de llet o suc que són envasos.

Com l’hem de treure?

Dins una caixa o bossa de paper, i els embalatges grans, plegats i col·locats de manera que no s’escampin.

Vidre

Què hi posem?

Ampolles i pots de vidre.

No dipositem

Vidre pla, miralls i vaixelles, que van a la deixalleria.

Com l’hem de treure?

Dins el cubell verd homologat i sense bossa.

 

Els municipis on aquesta fracció continua al carrer, cal que introduïu l’envàs de vidre al contenidor.

Rebuig

Què hi posem?

Només restes no reciclables com: pols d’escombrar, mocadors de mocar, cigarretes i cendres apagades,  residus del bany (bolquers, compreses, tovalloletes i resta de tèxtil sanitari…) i excrements d’animals i sorres.

No dipositem

Tot allò compostable, envasos, vidre o paper.

Com l’hem de treure?

Amb bossa lligada.

Textil sanitari

Què hi posem?

Bolquers, compreses i resta de tèxtil sanitari i també excrements i sorres d’animals.

No dipositem

Cap altre residu.

Com l’hem de treure?

Amb bossa lligada al costat dels altres residus.

Restes de jardí

Què hi posem?

Restes herbàcies i llenyoses de l’hort, el jardí i les plantes de casa que no es puguin tractar en el compostador (qui en tingui) i que càpiguen en el contenidor lliurat. No es recolliran els residus vegetals que no es trobin dins el contenidor.

No dipositem

Brancada gran que sobrepassi el contenidor, que s’ha de dur a la deixalleria.

Com l’hem de treure?

Dins el contenidor marró homologat, identificat amb el vostre codi i sense bossa. En el cas de trencament o pèrdua cal contactar amb el servei d’atenció ciutadana de NORA SA.

Compostatge cassolà

Què hi posem?

Restes de menjar i de l’hort i el jardí.

No dipositem

Restes de mal compostar, per a les quals es pot utilitzar el servei porta a porta: crustacis, ossos grans, paper de cuina, vaixella compostable…

Com l’hem de treure?

Amb compostador, pila o femer (sols o compartits amb una altra llar). L’Ajuntament lliura compostadors gratuïtament, afectats només d’una fiança retornable.